Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisöjen kehittäminen


Menestyvä organisaatio tunnistaa perustehtävänsä ja toimii sen mukaisesti tehtyjä strategisia linjauksia noudattaen. Parhaimillaan organisaatio on uudistuva ja sen toiminta pohjautuu tietoon. Uudistumiskyky perustuu yksilöiden kykyyn oppia yhdessä ja jakaa tietoa. 

Olemme mukana tukemassa työyhteisön perustehtävän kirkastamista ja suuntaamassa tekemistä tuloksellisesti oikeisiin asioihin. Lähtökohtana on tunnistaa toiminnan päätavoitteet ja luoda toimiva strategia. On tärkeää tunnistaa työyhteisössä olevat erilaiset vahvuudet ja voimavarat, jokaisella toimijoilla on tärkeä roolinsa osana toimivaa kokonaisuutta. Tavoitteena on hyvinvoiva ja palkitseva organisaatio.

Työyhteisön kehittämisessä on oikeus tavoitella toiveista todellisuutta. Tilaisuuksissa voidaan käsitellä hyvin erilaisia teemoja. Ohessa ajatuksia, joista voisi lähteä liikkeelle. 

  • Sanoista tekoihin
  • Toimijuuden tukeminen
  • Itsensä johtaminen
  • Työyhteisötaidot
  • Toiminnan sokeiden pisteiden tunnistaminen