Työnohjaus

Työyhteisöjen kehittäminen

Menestyvä organisaatio tunnistaa perustehtävänsä ja toimii sen mukaisesti tehtyjä strategisia linjauksia noudattaen. Parhaimillaan organisaatio on uudistuva ja sen toiminta pohjautuu tietoon. Uudistumiskyky perustuu yksilöiden kykyyn oppia yhdessä ja jakaa tietoa. 

Olemme mukana tukemassa työyhteisön perustehtävän kirkastamista ja suuntaamassa tekemistä tuloksellisesti oikeisiin asioihin. Lähtökohtana on tunnistaa toiminnan päätavoitteet ja luoda toimiva strategia. On tärkeää tunnistaa työyhteisössä olevat erilaiset vahvuudet ja voimavarat, jokaisella toimijoilla on tärkeä roolinsa osana toimivaa kokonaisuutta. 
Tavoitteena on hyvinvoiva ja palkitseva organisaatio.

Työnohjaus

Työnohjaus on yksilön kehittymistä ja työyhteisöjen kehittämistä. Työnohjaus sopii organisaation kehittämis- ja muutostilanteisiin. Työnohjauksen avulla voidaan selkiyttää organisaation perustehtävää, tukea jaettua asiantuntijuutta sekä hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä. Organisaation menestys edellyttää jatkuvaa oppimista, joka tapahtuu yksilöiden oppimisen ja tiedon jakamisen kautta. Yhdessä oppiminen tukee työhyvinvointia ja sitoutumista organisaation tavoitteisiin. Työnohjaus on väline strategian luomisessa ja henkilöstön sitouttamisessa. 

Tavoitteena on toimintakykyinen ja suunnitelmallisesti uusiutuva organisaatio.

Aarrearkku

Ideoita työyhteisön kehittämiseen ja työnohjaukseen

Aarrekartta

- Itsensä löytäminen, oman oppimistyylin tunnistaminen

- Erilaisuus vahvuutena

- Vahvuudet, kehittämiskohteet, oman toiminnan tarkastelu

- Armollisuus itseä kohtaan

- Toimijuuden vahvistaminen

- Tavoitteet nyt ja tulevaisuudessa: kuka olen ja mitä haluan työelämässä?

- Työhyvinvointi ja jaksamisen tukeminen


Paluu tulevaisuuteen

- Kohti muutosneutraalia työelämää

- Strategian, vision ja arvojen tulevaisuuden muistelu

- Perustehtävän kirkastaminen

- Kohti oikeudenmukaisempaa työelämää

Toiveista todellisuutta

- Sanoista tekoihin

- Toimijuuden tukeminen

- Itsensä johtaminen

- Työyhteisötaidot

 -Toiminnan sokeiden pisteiden tunnistaminen

Työyhteisön tiekartta

- Kohti älykästä organisaatiota

- Keskitytään osaamiseen

- Lisätään vaikuttavuutta

- Tuloksellisuus

- Hyvinvointi

- Oikeudenmukaisuus

- Tarkastellaan perustehtävää

Käyttöteoria

- Tunne itsesi esimies - käyttöteorian laatiminen esimiestyön tueksi

- Itsetuntemuksen lisääminen

- Itsensä hyväksyminen -> minä riitän

- Vaikuttamismahdollisuuksien tunnistaminen

Työelämän kuolemansynnit

- Huono johtaminen

- Oppimisen laiminlyönti

- Korvaamattomuuden illuusio

- Tiedon panttaaminen

- Ylioptimistiset aikataulut ja katteettomat lupaukset

- Uupuminen ja itsensä kadottaminen

Räyhisryhmä

- Työyhteisön ongelmatilanteiden käsitteleminen

- Haasteiden ennaltaehkäisy

- Kriisityönohjaus

- Tuuletetaan yhdessä