Työnohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on yksilön kehittymistä ja työyhteisöjen kehittämistä. Työnohjaus sopii organisaation kehittämis- ja muutostilanteisiin. Työnohjauksen avulla voidaan selkiyttää organisaation perustehtävää, tukea jaettua asiantuntijuutta sekä hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä. Organisaation menestys edellyttää jatkuvaa oppimista, joka tapahtuu yksilöiden oppimisen ja tiedon jakamisen kautta. Yhdessä oppiminen tukee työhyvinvointia ja sitoutumista organisaation tavoitteisiin. Työnohjaus on väline strategian luomisessa ja henkilöstön sitouttamisessa. 

Tavoitteena on toimintakykyinen ja suunnitelmallisesti uusiutuva organisaatio.

Työnohjauksessa voidaan tarkastella muun muassa seuraavia teemoja: 

 • Itsensä löytäminen, oman oppimistyylin tunnistaminen
 • Erilaisuus vahvuutena
 • Vahvuudet, kehittämiskohteet, oman toiminnan tarkastelu
 • Armollisuus itseä kohtaan
 • Toimijuuden vahvistaminen
 • Tavoitteet nyt ja tulevaisuudessa: kuka olen ja mitä haluan työelämässä?
 • Työhyvinvointi ja jaksamisen tukeminen

 • Työyhteisön ongelmatilanteiden käsitteleminen

 • Haasteiden ennaltaehkäisy

 • Tuuletetaan yhdessä

 • Kriisityönohjaus


Lisäksi olemme luoneet esimiehille oman työnohjauspaketin nimeltään "esimiehen käyttöteoria"

 • Tunne itsesi esimies - käyttöteorian laatiminen esimiestyön tueksi
 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Itsensä hyväksyminen -> minä riitän
 • Vaikuttamismahdollisuuksien tunnistaminen