Työskenteleekö meillä "joku muu"?

23.01.2021

Hoitamatta jääviä epämiellyttäviä työtehtäviä, viivästyksiä, kiirettä, arkistoitavia asiakirjapinoja, likaisia astioita työpaikan keittiössä ja vanhoja eväitä jääkaapissa. Miten tämä on mahdollista? Selitys on, että "joku muu" hoitaa hommat. "Joku muu" hoitaa työt, joiden hoitamisesta ei ole sovittu, tehtävät, joita ei vastuuteta nimetylle henkilölle ja tietenkin tehtävät, jotka eivät kuulu tehtävänkuvaan.

Organisaation tehtäväkentän ja oman perustehtävän tunteminen lisäävät työssä jaksamista. Kun oma tehtäväkenttä on selkeä ja työhön kohdistuvat odotukset ovat tiedossa, mahdollistuu sujuva ja tuloksellinen työn tekeminen. Tuloksellinen tehtävien hoitaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa, mutta myös vastuun ottamista omista töistä. Joskus on myös otettava vastuuta siitä, että töitä on liikaa. "Joku muu", tai edes esimies, ei välttämättä huomaa tukalaa työtilannetta. Hankalat asiat pitäisikin ottaa työpaikoilla keskusteluun rohkeasti ja ratkaisuhakuisesti. Työntekijän uuvuttaminen työtaakan alle tulee organisaatiolle kalliimmaksi kuin asioihin puuttuminen riittävän varhaisessa vaiheessa ja kannustaen. Valitettavan usein asioista ei kuitenkaan uskalleta puhua, eikä ainakaan niiden henkilöiden kanssa, joilla on mahdollisuus asioihin vaikuttaa. Tilanteet voivat kehittyä pitkälle ennen kuin työntekijän uupuminen tai tekemättömät työt havaitaan. Pahimmillaan seurauksena on taloudellisten menetysten lisäksi henkistä kärsimystä. Työntekijän uupuminen koskettaa sekä työyhteisöä että uupuneen läheisiä. Työuupumuksen hinta on kova, mitataan sitä taloudellisilla mittareilla tai inhimillisenä kärsimyksenä.

Omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista on oikeus ja velvollisuus huolehtia. Se ei ole "jonkun muun" vastuulla sen enempää kuin ikävät työtehtävätkään. Ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin löytyy, kun asiat uskaltaa ottaa avoimesti keskusteluun. Joustava suhtautuminen omaan työhön tuo tehokkuutta ja parantaa työilmapiiriä.

Tuula S.