Kompassi

arvokasta työelämää


Arvomme ovat: 

 • Jaettu asiantuntijuus
 • Osaamisen arvostamista ja mielipiteiden kunnioittamista.
 • Kykyä omaksua muilta ja kehittää omaa toimintaansa.
 • Halua oppia ja jakaa osaamista
 • Luottamus ja vastavuoroisuus
 • Luopumista yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
 • Oikeudenmukaisuus
 • Tasapuolinen kohtelu
 • Kuulluksi tuleminen ja toisen ymmärtäminen
 • Suhteellisuuden taju ja asioiden asettaminen oikeisiin mittasuhteisiin
 • Reilu meininki
 • Perusoikeudet

Hyvän työelämän reittikartta

 • Työelämässä on tilaisuuksia kehittää ja kehittyä tasaveroisesti omien kykyjensä mukaisesti
 • Mahdollisuus tulla hyväksytyksi työyhteisössä
 • Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen kunnioittaminen
 • Uusien näkökulmien löytäminen ja keskittyminen olennaiseen
 • Kannustaminen muutokseen ja uudistumiseen
 • Perustehtävän kirkastaminen
 • Tieto ja digitalisaatioosana arkea
 • Työhyvinvointia ja iloa työstä
 • Työssä jaksaminen
 • Elinikäinen oppiminen